top of page

Warm-up - předloktí, prsty

Bolí tě předloktí a prsty během jízdy na kole nebo přímo ve sjezdech a technicky náročných pasážích? Zkus 15min před jízdou kompletní warm-up, který podpoří dodávku kyslíku do tvého předloktí a prstů.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page