top of page

Rotating pull aneb specificky pro bikery

Cvik pro bikery, který zapojuje tahovou a rotační sílu s nutností stabilizace středu těla a celého hrudníku. V nerovném a více rozbitém terénu je velmi důležitá tlaková/tahová síla aplikovaná na říditka, která nedosáhne svého maximálního potenciálu bez potřebné síly středu, která nesmí být pouze izolovaná.

Během jízdy na kole, motorce apod. dochází k nespočtu rotacím trupu, ke kterým dochází při překonávání náročného terénů a naopak je také nutné být schopný odolávat rotacím v např. v odkloněném terénu, kořenových pasážích atd. Ve finále je tedy důležitá samotná stabilizace středu těla s řetěžením síly do dalších komplexních pohybů. 💪😎

Rotating pull (one arm)

1) Zaujmi co nejvíce podobnou polohu jako na kole ve stoje v pedálech

2) V prvních fázích přítahu odolávej rotaci a udržuj stabilizovanou polohu trupu

3) Při dokončení přítahu prodluž celý pohyb vedenou rotací trupu se stabilizací v bocích

4) Po cestě zpět opět zaujmi výchozí polohu a odolávej rotaci

5) Začni pomalu pro osvojení pohybového vzorce!

Rotating pull (alternating)

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page