top of page

Rotating pull aneb specificky pro bikery

Cvik pro bikery, který zapojuje tahovou a rotační sílu s nutností stabilizace středu těla a celého hrudníku. V nerovném a více rozbitém terénu je velmi důležitá tlaková/tahová síla aplikovaná na říditka, která nedosáhne svého maximálního potenciálu bez potřebné síly středu, která nesmí být pouze izolovaná.

Během jízdy na kole, motorce apod. dochází k nespočtu rotacím trupu, ke kterým dochází při překonávání náročného terénů a naopak je také nutné být schopný odolávat rotacím v např. v odkloněném terénu, kořenových pasážích atd. Ve finále je tedy důležitá samotná stabilizace středu těla s řetěžením síly do dalších komplexních pohybů. 💪😎

Rotating pull (one arm)

1) Zaujmi co nejvíce podobnou polohu jako na kole ve stoje v pedálech

2) V prvních fázích přítahu odolávej rotaci a udržuj stabilizovanou polohu trupu

3) Při dokončení přítahu prodluž celý pohyb vedenou rotací trupu se stabilizací v bocích

4) Po cestě zpět opět zaujmi výchozí polohu a odolávej rotaci

5) Začni pomalu pro osvojení pohybového vzorce!

Rotating pull (alternating)

#downhill #cyklistika #sport #funkčnítrénink #beprotraining #posilovna

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page