top of page

Jak na hloubku a sílu zadových svalů?

Následující tři cviky jsou moje oblíbené tahové cviky, které ve velké míře zapojují široký sval zádový (m. latissimus dorsi), což je jeden z největších svalů na našem těla a samozřejmě i další zádové svaly.

Díky nezbytné stabilizaci u jednotlivých cviků je možno zapojit i vzpřimovače páteře a další svaly středu těla. Jedná o propojení a řetežení síly středu těla do komplexnějších pohybů než v jen izolovaném zapojení. Výhoda u některých cviků je i možnost úpravy polohy těla a provedení ve spefickém pojetí pro daný sport.

Lat pull up

- vhodná varianta ke klasickým přítahům na hrazdě

- lehké přednožení pomáhá při aktivaci břišních svalů a neutrální pozice páteře

Standing lat pulldown (banded)

- ideální doplňkový cvik pro vzpěrače, ale např. i cyklisty díky možnosti nastavení těla do specifické polohy

Supinated row (banded) + KB rack hold

- přidáním kettlebellu do jedné strany a odoláváním rotaci díky expandéru z druhé strany je možné zvýšit celkový stimul pro střed těla, ale také např. stabilizaci lopatek

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page