top of page

Jak na hloubku a sílu zadových svalů?

Následující tři cviky jsou moje oblíbené tahové cviky, které ve velké míře zapojují široký sval zádový (m. latissimus dorsi), což je jeden z největších svalů na našem těla a samozřejmě i další zádové svaly.

Díky nezbytné stabilizaci u jednotlivých cviků je možno zapojit i vzpřimovače páteře a další svaly středu těla. Jedná o propojení a řetežení síly středu těla do komplexnějších pohybů než v jen izolovaném zapojení. Výhoda u některých cviků je i možnost úpravy polohy těla a provedení ve spefickém pojetí pro daný sport.

Lat pull up

- vhodná varianta ke klasickým přítahům na hrazdě

- lehké přednožení pomáhá při aktivaci břišních svalů a neutrální pozice páteře

Standing lat pulldown (banded)

- ideální doplňkový cvik pro vzpěrače, ale např. i cyklisty díky možnosti nastavení těla do specifické polohy

Supinated row (banded) + KB rack hold

- přidáním kettlebellu do jedné strany a odoláváním rotaci díky expandéru z druhé strany je možné zvýšit celkový stimul pro střed těla, ale také např. stabilizaci lopatek

#sport #fitness #trénink #funkčnítrénink #downhill #vzpírání #záda #core

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page