top of page

Dřep? Nějaký problém?

Máš problém udělat dřep bez výrazného předklonu, mrknutí zadku (buttwink) nebo vytočení nohou jako Charlie Chaplin? 🙈🙈🙈

Pro lehký test si vyzkoušej dřep s vlastní vahou, přičemž budeš mít plosky nohou paralelně bez vytočení do stran. Jde to? Nejde to? Pokud ti nedělá problém klasický dřep, tak vyzkoušej dřep na jedné noze. Necítíš stabilitu v takovém dřepu, padá ti koleno dovnitř nebo je tvůj předklon a kulatá záda větší než samotný dřep?

Biomechaniku dřepu silně ovlivňuje stabilita plosky nohy, mobilita kotníku, stabilita kolene, mobilita kyčlí a v neposlední řadě stabilita bederní oblasti pátěře.

Nejčastějším problémem je právě pohybové omezení v kotníku a kyčelním kloubu, což následně způsobuje nestabilitu v celé pohybovém řetezci nad i pod slabším místem.

Dneska něco ke kyčelnímu kloubu. Vyzkoušej, před samotným uvolňováním měkkých tkání/fascií (rollováním apod.) a protažením flexorů kyčlí, také kloubní mobilizaci pro základní "rozbití" kloubního omezení a ztuhlosti.

Pořádně silný expandér v kombinaci s flexí v kyčelním kloubu a následnými pohyby i rotacemi do ruzných směrů dle pocitu umí divy.

PS... alespoň 2-3min na každou nohu, potom si otestuj dřep znovu, jestli neuvidíš i byť malý posun.

Příště pokračování pro ty více "zkrácené" 🤙

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page