top of page

 

Testování a hodnocení sportovního výkonu na základě fyziologických faktorů je naším hlavním zaměřením a zajištění podmínek pro testování, tak aby co nejvíce odpovídaly reálným potřebám daného sportu. Snažíme se o co nejlepší propojení vědy, praktických zkušeností a specifických podnětů, které získáváme přímo od sportovců. Naším cílem u každého sportovce je hledání silných stránek, ale především i limitujících faktorů na základě,  kterých je možné nastavit celý tréninkový program nebo jen dílčí úpravy již fungujícího tréninku.

Objev své silné stránky a limitující faktory...

BePro Testing

ART OF THE TITLE

Metody testování a hodnocení

Moxy monitor - měření spotřeby kyslíku v reálném čase

Moxy se využívá v zátěžové diagnostice, při plánování a realizaci tréninků a při monitoringu výkonu v soutěži. Pomáhá zjistit a nastavit optimální tréninkové zóny a zprostředkovává jeho uživateli zpětnou vazbu, která poskytuje informaci o případných limitech jeho fyziologických systémů.

SpiroTiger® - spirometrie a trénink dýchacích svalů

Dechový trenažér SpiroTiger® se využívá pro posílení dýchacích svalů. Tento trénink má příznivý vliv na celkovou fyzickou výkonnost díky zvýšení dechových parametrů jako je např. dechový objem, frekvence a síla nádechu/výdechu. Všemu musí předcházet jednoduchý test na spirometru a analýza dechového vzoru pro správné nastavení tréninku.

Akcelerometr - měření rychlosti a síly

Testování a trénink na základě měření rychlosti a síly během základních pohybů jako je dřep, mrtvý tah, trh, nadhoz, tlaky a další. Výhodou je objektivizace pocitů a zatížení dosažených při testech maximální síly, rychlosti a power složky daného pohybu. 

Video analýza

Rozbor plyometrických a balistických cvičení na základě rychlosti, síly, výšky

a dálky např. u vertikálních, ale i horizontálních skoků.

 
            ​ 

ZPĚT

bottom of page