top of page

Funkční warm-up?

Jedna z variant, jak zapracovat dolní ale zároveň také horní polovinu těla - aktivace hýžových svalů a hlubších svalů kyčelního kloubu, přední strany stehen, středu těla, ale i například stabilizace lopatek a zapracování ramen.

Super využití před silovým tréninkem a nejlépe třeba před těžkými dřepy 💪

Stačí ti jen nějaký expander nebo klasická guma, kterou si zkrátíš dle potřeby ...

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page